Oonze taal hef hier een daalderse plekke!

Donateurs en sponsoorn

Disse bedriem, stichting'n en persoon'n draagt Et Veenmuseum een warm hart toe en hebt oons financieel of materieel een steun in de rugge egeem.

Et Veenmuseum hef een financiële bi'jdrage ekreegn van:

Et Veenmuseum wodt op alle mogelijke maniern ondersteund deur:

Het Veenmuseum heeft een subsidie ontvangen van:

Leader