Oonze taal hef hier een daalderse plekke!

ANBI

Naam instelling:

Stichting Het Veenmuseum

 

RSIN/fiscaal nummer:

800408536

 

Post- of bezoekadres:

Paterswal 11 – 7671 TB Westerhaar-Vriezenveensewijk

 

Doelstelling:

Bezoekers op een onderhoudende wijze en in een informele sfeer in contact brengen met het leven, wonen en werken in de tijd van de vervening van Noord-Twente (± 1850 tot ± 1950).

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

 

Functie van de bestuurders:

voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene leden

 

Namen van de bestuurders:

Voorzitter: J. Klinkhamer
Penningmeester: B. Krikken
Secretaris: G. Veldhuis
Algemeen bestuursleden: E. Hoeflaak-Post, H. G. v.d. Zee-v.d. Stelt, H. Post, J. Mulder

 

Beloningsbeleid:

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden pro bono.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

Financiële verantwoording: