Oonze taal hef hier een daalderse plekke!

Corona beleid Veenmuseum

Corona protocol – wat te doen en wat niet te doen

Waarom een protocol voor veilige en verantwoorde heropening van Het Veenmuseum?
Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van Het Veenmuseum is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen.

Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om het volgende:

 • Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.
  – 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
  – Voordat je naar buiten gaat, of als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.


Maatregelen bij gezondheidsklachten:
het gaat hier in ieder geval om het volgende

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

 

Schoonmaken:

Reiniging van het gebouw volgens het reguliere schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra aandacht voor contactoppervlakken en aanraakpunten. Dit kan volgens de reguliere wijze, zowel met de traditionele methode als met de microvezel doek methode.


Volgen van richtlijnen:

De actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. Bezoekers, collega vrijwilligers en leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.


Protocol bepalingen

Voor Het Veenmuseum geldt het volgende:

 • We ontvangen tot nadere orde maximaal 30 bezoekers die tegelijkertijd in het museum zijn. Voor zowel expositieruimte alsook het buitenterrein dus maximaal 30 tegelijk.
 • We ontvangen tot nadere orde maximaal 30 bezoekers die tegelijkertijd in het museum zijn. Voor zowel expositieruimte alsook het buitenterrein dus maximaal 30 tegelijk.
 • Bestuur beheerst de capaciteit door te reserveren, per dag moment met tijdslot. (vaststaande starttijd).
 • Bestuur zal groepen maximaliseren tot 100, aanloop mag niet voor meer dan 100 zorgen.
 • Communiceer dat bezoek zonder reservering beperkt mogelijk is om onnodige reisbewegingen te voorkomen. Maximaal aantal bereikt? bord op het hek.
 • Laat bezoekers zoveel mogelijk betalen via pin.
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in het museum, ook in de treintjes. Gezinsleden kunnen dichter bij elkaar (vraag dit en geef dit aan anderen door).
 • Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het
  belang van handenwassen. Maak regelmatig schoon b.v. de pinterminal en deurknoppen.

 

Voor vrijwilligers geldt het volgende:

 • Voor vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten. (zie inleiding)

 • Vrijwilligers die behoren tot de risicogroepen wordt ontraden naar het museum te komen.

 

Voor communicatie met bezoekers geldt verder het volgende:

 • Zorg voor duidelijke regels, hang ze duidelijk leesbaar op. Wijs bezoekers erop.

 • Gebruik zoveel mogelijk contactmomenten om het protocol onder de aandacht te brengen zoals bij het reserveren, op de bevestiging, bij aankomst en op relevante plekken in het museum.

 • Bij reserveren wordt bezoekers gevraagd akkoord te gaan met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op de bezoekvoorwaarden van het museum.

 • Het bestuur zet de regels voor bezoekers ook op de website van het museum.

 • Gebruik waar relevant en mogelijk tekst in combinatie met beeldtaal (pictogrammen).

 

Voor het schoonmaken geldt verder het volgende:

Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarom:

 • Geldt het schoonmaakprotocol – Na dagsluiting toiletten en keuken reinigen.

 • Gebruik geen handdoeken.

 • Wijs één vrijwilliger aan die wekelijks de theedoeken wast.

 

Bij de toiletten in het museum geldt verder het volgende:

Het aantal gebruikers per toilet wordt beperkt. Het aantal gebruikers per toilet wordt beperkt. We sluiten 2 toiletten, invalide- heren- en reguliertoilet blijft open (beperkt ook schoonmaak).

 • Toiletten worden op de reguliere wijze schoongemaakt met speciale aandacht voor contactpunten en handenwasfaciliteiten.

 • Zorg voor voldoende en tijdige aanvulling van (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen.


In het restaurant of terras geldt verder het volgende:

 • Zorg dat gezelschappen anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden ook vóór de keuken.

 • Afhaalprincipe. De onderste deur van de keuken gaat dicht, bestellingen worden hier afgehaald. Hygiëne bij afruimen.

 • Vrijwilliger wijst plekken aan en legt regels uit.
  – Gasten zoeken geen eigen plek en schuiven niet zelf met tafels.
  – Eerst een tafel dan naar de keuken voor bestelling.

 • PIN-betalingen aanmoedigen, zorg voor hygiëne pinterminal. Cash alleen op afstand.

 • Zet roltrolley in expositieruimte voor dienbladen en/of kopjes om bezoekers zelf op te laten zetten. Zie Addendum*


In de expositieruimte geldt verder het volgende:

 • 1,5 meter afstand tot elkaar.

 • Wijs bezoekers rondom de maquette een plaats.


Op het buitenterrein geldt verder het volgende:

 • Het eerste bankje achter de machinist van de trein blijft leeg.

 • Beoordeel de samenstelling van de groep, vraag wie naaste familie is. Wijs een plaats aan op de bankjes van de trein, minimaal 1,5 meter uit elkaar. Koppel meerdere wagons om extra ruimte te creëren.

 • Op wandelpaden wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.

 • Bij smalle paden geldt eenrichtingsverkeer.

 • Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.

 • Ga niet mee in de huisjes, vraag bezoekers de huisjes maximaal per 2 te betreden.

 • Geef uitleg in de buitenlucht, met 1,5 meter afstand.


Protocol naar voorbeeld van de Museumvereniging

Vastgesteld door bestuur Het Veenmuseum, mei 2020. (ingaande op 14 oktober 2020, met addendum, d.d 14-10-2020)


Addendum ‘14-10-2020’ t.o.v. vastgestelde Corona protocol, mei 2020.
Aanpassingen:

 1. Gezelschap: maximaal 4 mensen uit verschillende huishoudens.
 2. Bezoekers vanaf 13 jaar, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers dragen in de expositieruimte van het museum een niet-medisch mondkapje.
 3. Bij groepsarrangementen of -activiteiten gaat het om maximaal 30 bezoekers (exclusief personeel) per binnenruimte voor zover geplaceerd of één gezelschap of huishouden buiten.
 4. Er zal geen koffie, thee e.d. meer aangeboden worden aan bezoekers.


Protocol naar voorbeeld van de Museumvereniging
Vastgesteld door bestuur Het Veenmuseum, mei 2020. (ingaande op 14 oktober 2020, met addendum, d.d 14-10-2020).

Veenmuseum_basisregels
Veenmuseum_hygieneregels