Oonze taal hef hier een daalderse plekke!

Leuk én learzaam veur jong en oald!

Hoe zag't er hier vrogger uut? Wat is hoogveen? Hoe ging et verveen'n. Hoe leem en woon de means'n? Op disse vroag'n en völle mear wodt hier uutgebreid een antwoord égeem.
Oonze openingstied'n vin ie hier.

Wu'j graag komm as wie esleutn bint? Da's alleen mogelijk op ofsproak veur groep'm van minimaal 15 persoon'n.
Veur contact: bel 06-12 49 61 80 of mail info@veenmuseum.nl

Het Veenmuseum is een prachtig mooi 'eleegn, klèn buut'nmuseum, woar as bezoekers deur vrijwilligers op een onderholdende wieze en in een informele sfeer in contact ebracht wodt met et leem, woon en warkn in de tied van de vervening van Noord-Twente (± 1850 tot ± 1950).

In ien van de originele veentreinties könnt de bezoekers over het terrein ereedn wordn. Onderweg stopt et treintie om de ingerichte veenhutt'n te bekieken, de typeernde oale Vennse boerderieje en et winkeltie, annex gelagkamer (woar as vrogger de de loon'n wördn uutbetaald en veur een deel in vloeibare vorm wördn ummezet...).
Et museumterrein kan ok uutstekend via de wandelroute wordn bekeekn (duur zowat 30 minuutn).

Et terrein is nie zo geskikt veur rolstoelgebruukers.

Steun oons

Wi'j as persoon of as bedrief financieel biedraagn um Het Veenmuseum dreiende te hoaldn? Alle steun in de rugge - groot of klèn - is meer dan welkom!

Ie kunt oen donatie overmaakn noar:
Stichting Het Veenmuseum
NL30 RABO 0368 8497 75

Like oons

Ja, ik wil graag reserveren

Stuur mij de bevestiging en het definitieve reserveringsformulier voor alle overige gegevens.